Rode na odlagalištu

Bijele rode, poput galebova i vrana, iskorištavaju organsku komponentu komunalnog otpada i hrane se na odlagalištima otpada diljem Europe. Procjenjuje se da većina zapadne populacije bijele rode zimuje u blizini odlagališta otpada u Španjolskoj, jer zbog dovoljno hrane, nemaju potrebe odlaziti u Afriku. Početkom 2000-tih godina primijetili smo da jedan manji broj roda zimuje i na odlagalištu Prudinec kod Jakuševca. Nekoliko godina kasnije rode su se počele i gnijezditi u selu Jakuševec. Trenutno u selu Jakuševec gnijezdi 6 parova bijelih roda. Kako bi im se olakšalo gniježđenje, ZGOS je prije ove sezone gniježđenja postavio 3 stupa za gnijezda unutar odlagališta Prudinec i rode su ih prihvatile. Tako se sada na području odlagališta gnijezde 4 para ovih impresivnih ptica. Trenutno su u gnijezdima rode sa malim ptićima, a njihov točan broj utvrditi ćemo krajem lipnja kada ćemo prstenovati mlade ptiće prije nego što izlete.

Dr.sc. Luka Jurinović
Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo

Zadnja izmjena: 2.6.2020.