Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Površinske vode

Na jednom mjernom mjestu uzvodno i na jednom mjernom mjestu nizvodno od područja utjecaja odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi mjerenje stanja površinske vode – vode u rijeci Savi. Pri tome laboratorij određuje fizikalno-kemijske pokazatelje, parametre kemijskog stanja i onečišćujuće tvari u površinskoj vodi.

Zadnja izmjena: 6.11.2019.
Odaberi opažanje: