Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Površinske vode

Na jednom mjernom mjestu uzvodno i na jednom mjernom mjestu nizvodno od područja utjecaja odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi mjerenje stanja površinske vode – vode u rijeci Savi. Pri tome laboratorij određuje fizikalno-kemijske pokazatelje, parametre kemijskog stanja i onečišćujuće tvari u površinskoj vodi.

Zadnja izmjena: 11.3.2020.
Odaberi opažanje: