Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Podzemne vode

Na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi redovan monitoring podzemnih voda na jednom mjernom mjestu (piezometru) uzvodno i dva mjerna mjesta (piezometra) nizvodno od područja utjecaja odlagališta otpada.

Na postupak uzorkovanja primjenjuju se norma HRN ISO 5667-11:2011.


Mjerenja razine podzemne vode na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi na jednom piezometru uzvodno i dva piezometra nizvodno od odlagališta, pomoću automatskih limnigrafa i ručno (na piezometrima na kojima nisu ugrađeni automatski limnigrafi). Na temelju rezultata mjerenja izrađuju se karte nivoa podzemne vode i limnigrami.

Zadnja izmjena: 18.11.2019.
 
Odaberi opažanje: