Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Struktura i sastav tijela odlagališta

U sklopu redovnog monitoringa odlagališta otpada Preudinec/Jakuševec provodi se praćenje strukture i sastava tijela odlagališta.
Izvješća o strukturi i sastavu tijela odlagališta sadrže podatke o površini koju zauzima odloženi otpad, volumenu i sastavu odloženog otpada, načinu odlaganja otpada, vremenu i trajanju odlaganja otpada te izračun preostalih slobodnih kapaciteta za odlaganje na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec.

Zadnja izmjena 2.3.2020.
Odaberi opažanje: