Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Zrak

Praćenje kakvoće zraka obavlja se na imisijskoj postaji koja je smještena u naselju Jakuševec. Od rujna 2014. godine imisijska postaja za praćenje kvalitete zraka Jakuševec povezana je s mjernom mrežom grada Zagreba za praćenje kakvoće zraka Agencije za zaštitu okoliša.

Aktualni podaci o kvaliteti zraka prikazuju se na stranicama Agencije za zaštitu okoliša na sljedećem linku: http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=274

Kontinuirano se prate slijedeći parametri onečišćenja zraka:     

  1. vodikov sulfid,
  2. amonijak, 
  3. merkaptani
  4. PM10 čestice, 
  5. arsen, kadmij, nikal i olovo u PM10 česticama.

Zadnja izmjena: 17.5.2018.