Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Voda

Na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi detaljan monitoring stanja podzemnih i površinskih voda, prema obvezama iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Klasa: UP/I 351-03/13-02/60, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-67 i Izmjeni i dopuni Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-03/16-02/113, urbroj: 517-06-2-2-1-18-4 od 15.svibnja 2018.

U tu se svrhu prati kvaliteta i razina podzemnih voda u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec i kvaliteta površinske vode (vode u rijeci Savi) u blizini odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec.

Zadnja izmjena: 23.8.2018..