Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Faq

Što je komunalni otpad?
Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava (Zakon o otpadu, NN 178/2004, 153/2005, 111/2006, 60/08, 39/09).

Što je proizvodni otpad?
Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača (Zakon o otpadu, NN 178/2004, 153/2005, 111/2006).

Što je obrada otpada?
Obrada otpada jest postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uklju­ču­jući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine i/ili opasnih svojstava, te olakšava rukovanje i pobolj­šava iskoristivost otpada (Zakon o otpadu, NN 178/2004, 153/2005, 111/2006).
Gdje se može pronaći popis tvrtki koje imaju odobrenje za djelatnost postupanja s opasnim otpadom?

Popis tvrtki koje imaju odobrenje za djelatnost postupanja s opasnim otpadom možete naći na web stranicama www.mzopu.hr, odnosno na web stranicama Ministarstva prostornog uređenja, zaštite okoliša i graditeljstva.

Što su procjedne vode?
Procjedne vode su vode sadržane u otpadu, vode koje nastaju u odloženom otpadu i vode koje prolaze kroz odloženi otpad, a koje sadrže desorbirane, dispergirane i otopljene tvari iz otpada.

Što su merkaptani?
Merkaptani su spojevi ugljika, vodika i sumpora. To su bezbojni plinovi ili, pri temperaturi ispod 6°C, bistre tekućine neugodna mirisa. Pare merkaptana su lako zapaljive i stvaraju sa zrakom eksplozivnu smjesu težu od zraka. Na običnoj temperaturi brzo hidroliziraju uz oslobađanje vodikova disulfida i odgovarajućeg alkohola. U plinovitom stanju djeluju iritirajuće na oči i dišne putove.