Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Cjenik

Od 4.2.2016. na snazi je cjenik usluga odlaganja komunalnog i drugog otpada.

Na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec se na temelju Dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom postupkom odlaganja D1, mogu odložiti sljedeće vrste otpada:
 
k. br.             NAZIV
20 03 01       miješani komunalni otpad
17 05 04       zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03
17 05 06       iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05
19 01 12       pepeo i šljaka s dna koji nisu navedeni pod 19 01 11
19 01 18       otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17
19 01 19       pijesci iz fluidiziranog sloja
19 01 99       otpad koji nije specificiran na drugi način
19 02 99       otpad koji nije specificiran na drugi način
19 03 05       stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04
19 03 07       solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06
19 04 01       ostakljeni otpad
19 05 03       kompost koji ne odgovara specifikacijama
19 05 99       otpad koji nije specificiran na drugi način
19 07 03       procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02
19 08 01       ostaci na sitima i grabljama
19 08 02       otpad iz pjeskolova
19 08 99       otpad koji nije specificiran na drugi način
19 09 01       kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja
19 09 05       zasićene ili istrošene smole ionskih izmjenjivača
19 09 99       otpad koji nije specificiran na drugi način
19 10 06       ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05
19 11 99       otpad koji nije specificiran na drugi način
19 12 05       staklo
19 12 08       tekstil
19 12 09       minerali (npr. pijesak, kamenje)
19 12 12       ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehan. obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11
19 12 99       otpad koji nije specificiran na drugi način
19 13 02       kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01

Zadnja izmjena: 3.9.2018.