Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Mjerenje koncentracije H2S-a u zraku

Dana 20.11.2019. godine s mjerne postaje Jakuševec demontiran je analizator za mjerenje koncentracije sumporovodika (H2S) zbog redovne provjere rada.

Dana 22.11.2019. godine na mjernu postaju Jakuševec, nakon redovne provjere rada, ponovno je montiran analizator za mjerenje koncentracije sumporovodika (H2S).

Zadnja izmjena: 25.11.2019.