Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Monitoring

Monitoring stanja okoliša se obavlja prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Klasa: UP/I 351-03/13-02/60, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-67 od 20. rujna 2016. godine i Izmjeni i dopuni Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-03/16-02/113, urbroj: 517-06-2-2-1-18-4 od 15.svibnja 2018.

Godišnje izvješće za:
- 2016 1.dio
- 2016 2.dio
- 2017 1.dio
- 2017 2.dio
- 2017 3.dio
- 2017 4.dio


Zadnja izmjena: 19.9.2018.