Mjerila i postupci za prihvat otpada - staro

Mjerila i postupci za prihvat otpada detaljno su određeni Pravilnikom o odlaganju otpada (21.2.2008.) i Organizacijskim procedurama i uputama za Odlagalište. Kontrola vrste i količine novog otpada koji dolazi na odlagalište provodi se na slijedeći način:
  • provjera dokumentacije o otpadu,
  • vizuelna kontrola na ulazu i prilikom odlaganja,
  • kontrola radioaktivnosti,
  • video zapis postupaka ulaza,
  • prema nalogu rukovoditelja odlagališta ili voditelja ulaza radit će se dodatne analize eluata otpada.