Odlaganje otpada-staro

Poštovani,

zadovoljstvo nam je što Vas možemo obavijestiti da se odlaganje otpada obavlja na uređenu plohu, što znači da su zadovoljeni svi zahtjevi zaštite okoliša. Osoblje na ulazu na raspolaganju Vam je za svako objašnjenje, a tu je i knjiga utisaka. Odlaganje otpada naplaćuje se prema cjeniku ZGOS-a.

Koristimo priliku podsjetiti Vas da je Odlagalište otpada Prudinec u Jakuševcu kategorizirano u I. kategoriju te nije dopušteno odlaganje otpada koji ne odgovara toj kategoriji otpada. Prilikom ulaza na odlagalište otpada dužni ste predati zakonom propisanu dokumentaciju koja, između ostaloga, zahtijeva točnu deklaraciju dovezenog otpada. To je Vaša obveza i odgovornost.

Zabranjeno je odlaganje opasnog otpada i to naročito infektivnog, radioaktivnog, eksplozivnog, azbestnog, kapljevitog i plinovitog otpada. Za pokušaj odlaganja takvog otpada odgovornost i troškove naknadnog odvajanja koji iznose 1.000,00 kuna/kom, odnosno m3 snosi vlasnik! Eventualno istovareni takav otpad se vraća vlasniku – prijevozniku koji preuzima sve troškove vezano uz naknadni utovar otpada.

Iskoristive vrste otpada (na temelju Zakona o otpadu ne smiju se odlagati u tijelo Odlagališta.
Autogume se prihvaćaju odvojeno i odlažu na posebnu površinu koje se nalazi uz sam ulaz. Zabranjeno je odlaganje starih autoguma pomiješanih s ostalim otpadom. Trošak naknadnog odvajanja starih autoguma pomiješanih s ostalim otpadom iznosi 100,00 kuna/kom za autogume za osobna vozila, odnosno 200,00 kuna/kom za teretna vozila i snosi ga vlasnik otpada.

Metalni glomazni otpad, također se mora odvojeno odložiti na međuskladište koje se nalazi uz ulaz. Zabranjeno je odlaganje i metalnog glomaznog otpada pomiješanog s ostalim otpadom. Trošak naknadnog odvajanja metalnog glomaznog otpada pomiješanog s ostalim otpadom iznosi 500,00 kuna/kom i snosi ga vlasnik otpada.
Razvrstani građevinski otpad se odlaže na postrojenje za reciklažu građevinskog otpada.

Hrvatska burza otpada redovito objavljuje adrese tvrtki koje u Republici Hrvatskoj preuzimaju opasne vrste otpada. Tvrtka Zagrebpetrol d.o.o., Črnomerec 38, l0000 Zagreb (telefon 01/37 00 285) inače preuzima i reciklira sve vrste zauljenih vrsta otpada koji nastaje kod servisiranja automobila.

Molimo da se pridržavate ovih uputa kako bismo zajednički doprinijeli zaštiti okoliša, a pri tome imali manje troškova.