Autogume i MGO - staro

Procedure za prihvat autoguma i metalnog otpada

  1. Odgovorni zaposlenik na ulazu (voditelj smjene ili evidentičar) evidentira ulaznu količinu autoguma i metalnog glomaznog otpada. Prije ispunjavanja nadzornog lista autoguma i metalnog otpada zaposlenik je dužan vizualno pregledati otpad. Nakon toga vozaču vozila predaje ovjereni obrazac NL autoguma i metalnog otpada s upisanim registarskim brojem vozila, vremenom i datumom te ga upućuje na predviđeno mjesto istovara.
  2. Prilikom istovara nadzornik istovara svojim potpisom na obrascu NL autoguma i metalnog otpada ovjerava/potvrđuje vrstu i količinu otpada koji se namjerava odložiti. Ako isto ne odgovara upisanoj, NL se ne ovjerava, već se osoblje na ulazu (radio vezom) upozorava na uočene probleme.
  3. Vozač vozila , nakon istovara otpada, pri izlazu iz Odlagališta zaposleniku predaje ovjereni NL autoguma i metalnog otpada prilikom čega se izdaje i ostala propisana dokumentacija (vagarinka i račun). NL autoguma i metalnog otpada zaposlenici na Ulazu čuvaju zajedno s pripadajućom vagarinkom.

Prisustvo opasnog otpada i smeća

Ukoliko nadzornik istovara utvrdi da se u dovezenom kamionu nalazi opasni otpad ili smeće, vozilu se mora spriječiti istovar/odlazak vozila, odnosno po trošku proizvođača/vlasnika otpada pomoći u organizaciji ponovnog utovara i sanaciji zagađenog područja.

Nadzornik istovara mora odmah radio vezom obavijestiti zaposlenika na izlazu da se spriječi neevidentirani izlazak takvih vozila. Zaposlenik na izlazu mora zapisati sve podatke o otpadu, proizvođaču/vlasniku, skupljaču uključujući i vrijeme te registracijske oznake vozila i o istome odmah voditelj smjene ispunjava prijavku.