Sustav otplinjavanja odlagališta otpada Prudinec


Sustav otplinjavanja odlagališta otpada Prudinec sastoji se od:

1. PM – Plinska mreža - sustav za otplinjavanje plina iz tijela odlagališta sastoji se od:
  • 130 plinskih zdenca s kontrolnim regulacionim ventilima
  • oko 7 km mreže plinovoda s odvajačima kondenzata, sabirnih kondenznih šahtova i jama
  • dvije plinske linije privremenog otplinjavanja, na radnoj plohi gdje se obavlja dnevno odlaganje otpada
 
2. mTEO - Plinsko postrojenje sastoji se od:
  • tri visokotemperaturne baklje s kompresorima kapaciteta:
1 700  m3 plina / h
  • tri plinska motora s generatorima kapaciteta
525  m3 plina / h / motoru
  • tri generatora ukupne električne snage
3  MW
 
 
Sustav otplinjavanja:
U slojeve otpada koji je ugrađen na pojedinim završenim plohama sondiraju se perforirane cijevi koje prihvaćaju plin koji se stvara raspadanjem organske komponente otpada, te se isti kompresorima izvlači sustavom podzemnih plinovodnih cijevi  odvodi u stanicu za prikupljanje bioplina.
U sustav aktivnog otplinjavanja također su spojene i dvije izgrađene linije tzv. privremenog otplinjavanja, koje aktivno otplinjavaju plohu koja je još u gradnji, ploha 6/1. Ovim je sustavom tijekom 2015. i 2016.godine iscrpljeno oko 1,5 mil. m3 odlagališnog plina iskorištenog za proizvodnju električne energije iz OIE. U stanici za prikupljanje odlagališnog plina se isti kontinuirano analizira i kontrolira njegov kemijski sastav - kvaliteta. Kompresorima se tako iscrpljeni plin tlači i transportira prema potrošačima, prvenstveno prema plinskim motor-generatorima  za proizvodnju električne energije i predaju u sustav HEP-a, a preostala količina se termički obrađuje-spaljuje na visokotemperaturnim bakljama.

 
mTEO - Plinsko postrojenje:
Od prosinca 2004. do prosinca 2016. godine na plinskom postrojenju proizvedeno je 78.917.283 kWh električne energije, a iz tijela odlagališta je iscrpljeno je 109.622. 782 m3 odlagališnog plina.

U 2014. godini, radom samo dva plinska motor-generatora, proizvedeno je 12.003.668 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 4 000 domaćinstava.

U 2015. godini, radom sva tri plinska motor-generatora, od 13.02.2015. u radu je i treći plinski motor-generator, proizvedeno je 17.524.144 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 5.500 domaćinstava.

Još bolji trend proizvodnje električne energije nastavljen je u 2016.godini kada je radom sva tri plinska motor-generatora proizvedeno i u sustav HEP-a predano 19.006.584 kWh električne energije iz OIE, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.000 domaćinstava. 


Zadnja izmjena: 1.3.2017.