Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

Voda

Na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec ovlašteni laboratorij provodi detaljan monitoring stanja podzemnih i površinskih voda, prema obvezama iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Klasa: UP/I 351-03/13-02/60, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-67.

U tu se svrhu prati kvaliteta i razina podzemnih voda u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec i kvaliteta površinske vode (vode u rijeci Savi) u blizini odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec.

Zadnja izmjena: 2.2.2017.