Zagrebački holding Mapa weba Kontakti

Azbestni otpad - staro

Gospodarenje građevnim otpadom

Građevinski otpad obuhvaća veliki broj različitih otpadnih tvari, koje poglavito nastaju tijekom građevinskih aktivnosti. Svaka građevinska aktivnost vezana je uz proizvodnju veće ili manje količine različitih vrsta otpada. Ako se na mjestu nastanka izmiješaju različite vrste otpada nastaje smeće, koje redovito uzrokuje povećane troškove odbrinjavanja i zagađuje okoliš. S druge strane ispravno prikupljeni i odvojeni otpad može se iskoristiti i odložiti po znatno nižim cijenama. "Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih / kontaminiranih lokacija)" obuhvaćen je u Katalogu otpada1 s ključnim brojevima koji započinju brojem 17.

Građevinski otpad može sadržavati i opasne vrste otpada kao npr. izolacijski azbestni otpad, ulja te zauljeni otpad, otpadne boje, lakovi i razrjeđivači, akomulatori, baterije itd. Ako se različite vrste neopasnog građevnog otpada pomiješaju s opasnim vrstama otpad, tada sve količine građevnog otpada postaju opasan otpad! U tom slučaju potrebno je poštivati vrlo stroge i skupe procedure.

Ispravno postupanje s građevnim otpadom zahtijeva;

 • izdvojeno sakupljanje
 • nadzor proizvedenih i odbrinutih količina.
Postupanje s azbestnim otpadom

Odlagalište otpada I kategorije Prudinec / Jakuševec prihvaća, prema postojećim procedurama i Cjeniku, između ostalog i "Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih / kontaminiranih lokacija)" označen u Katalogu otpada1 pod ključnim brojevima počinju s brojem 17. Pri tome je posebno važno istaknuti da građevinski otpad namijenjen odlaganju na odlagalište Jakuševec / Prudinec ne smije sadržati azbest zbog njegovog štetnog biološkog djelovanja na okoliš i zdravlje ljudi.

U vrijedećem Katalogu otpada posebno su izdvojeni "Izolacijski materijali / građevinski materijali koji sadrže azbest" s ključnim brojem 17 06 1. Pod ovim ključnim brojem navedene su sljedeće podgrupe materijala i proizvoda:
17 06 01 - izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03 - ostali izolacijski materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari
17 06 04 - izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05 - građevinski materijal koji sadrži azbest


Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN broj 178/2004

U sljedećoj tablici dan je popis proizvoda i materijala koji mogu sadržati azbest i koji se stoga moraju izdvojiti iz otpada namijenjenog za odlaganje na odlagalište Jakuševec / Prudinec.

Popis proizvoda / materijala koji mogu sadržavati azbest

 • Cementne cijevi za dovodnju / odvodnju vode
 • Kočione pločice dizala, automobila i vagona
 • Cement-azbest (žljebovi, visoko tlačne cijevi, cisterne, dimnjaci, zidna ventilacija)
 • Ravne i valovite ploče
 • Crijep, cigla, nosive armature
 • Izolacija parnih kotlova (bojlera), peći
 • Asfaltne podne pločice
 • Mehanička izolacija
 • Vinilne podne pločice
 • Glet-mase, kitovi za poravnavanje zidova
 • Vinilne podne podloge
 • Izolacija hladionika / komora
 • Ojačane podne podloge
 • Izolacija cijevi (valoviti materijal, blokovi itd.)
 • Građevinski materijali (podne pločice, tepisi, stropne ploče, itd.)
 • Toplinski i električni vodovi, paro vodi
 • Akustična izolacija (žbuka)
 • Elektro izolacijske oplate i prekidači
 • Dekorativna žbuka
 • Elektro izolacijska odjeća, tekstil
 • Test urne boje / slojevi
 • Izolacijski materijal električnih žica
 • Stropne i skladišne obložne ploče
 • Vapnene ploče, boje i površinske zaštite
 • Izolacijski materijal u raspršivačima
 • Krov šindra
 • Izolacijske trake protiv propuhivanja
 • Krov pusteni izolatori
 • Protupožarni material
 • Ukrasni svjetlucajući zidni materijal
 • Trake za termalnu / električnu izolaciju
 • Papirnati proizvodi otporni na temperaturu
 • Užad za zaptivanje (pećnice, električni kabineti)
 • Smjese za prevenciju kondenzacije
 • Brtve za rad pod visokim temperaturama
 • Brtveni material; pjene / kitovi
 • Laboratorijske besprašne komore / površine stolova
 • Ljepila
 • Radne rukavice
 • Zidne loče
 • Protupožarni pokrivači
 • smjese za zaptivanje
 • Protupožarne zavjese
 • Zidni pokrov od vinila
 • Oplate pokretnih stuba
 • Smjese zidnih kitova

Iz gore navedenih razloga, svi korisnici odlagališta dužni su iz otpada namijenjenog odlaganju na odlagalište Jakuševec / Prudinec izdvojiti proizvode iz prethodne tabele kao i sve ostale proizvode i materijale koji sadrže azbest. Uvjet za odlaganje ovakvih proizvoda i materijala je njihovo prethodno kondicioniranje.

Detaljne informacije o postupanju s građevinskim otpadom i posebno otpadom koji sadrži azbest, mogu se dobiti Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZGOS svakog radnog dana od 7 do 15 sati na brojeve telefona 01/ 6421-502, fax: 01/6429-651, odnosno na e-mail adresu zgos@zgh.hr.

Na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstava navodi se popis tvrtki koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest (pdf ).